За нас

Гаматерм ООД работи в сферата на услугите за София и цялата страна. Работим с обучен и квалифициран персонал. Като отговорни пред служителите и клиентите ние извършваме периодични професионални обучения, курсове и защитаваме лицензи. Извършваме сертификация и ре-сертификация на всички наши служители и дейности които извършваме.  Разполагаме с разрешителни и сертификати з-а извършване на експлоатация и ремонт на преносните и газоразпределителни съоръжения, монтаж и изграждане на газови съоръжения и уреди. Всички наши електротехници разполагат с четвърта група по електро-безопасност за работа с електрически съоръжения до 1000V.

Разрешителни за ВиК изграждане и ремонти на съоръжения. Не на последно място и сертификат за безразрушителен контрол на съоръжения и обекти ТТ – термографски анализ, които позволява откриване на течове с камера, изготвяне на доклади и изготвяне на енергийни паспорти на сгради.

Ето и една част от нашите сертификати и разрешителни за извършване на предлаганите от нас услуги: 

Гаматерм ООД използва материали и суровини само с докaзaно качество. Всички материали и инструменти използвани от нас са с декларация за съответствие.

Comments are closed.