За нас

Гаматерм ООД е компания  развиваща се в сферата на електро и ВиК услугите за София и цялата страна. За нас – начало, информация. Работим с обучен и квалифициран персонал. Като отговорни пред служителите и клиентите извършваме периодични професионални обучения, курсове и защитаваме лицензи.

Извършваме сертификация и ре-сертификация на всички наши служители и дейности които предлагаме и разработваме.  Разполагаме с разрешителни и сертификати за експлоатация и ремонт на преносните и газоразпределителни съоръжения, монтаж и изграждане на газови съоръжения и уреди. Всички наши електротехници разполагат с четвърта група по електро-безопасност за работа с електрически съоръжения до 1000V. Тези мярка се изпълняват стриктно, чрез външни фирми. Целта е сигурност и безопасност на всички наши клиенти и служители.

За нас – Гаматерм ООД София

Разрешителни за ВиК изграждане и ремонти на съоръжения. Не на последно място и сертификат за безразрушителен контрол на съоръжения и обекти ТТ – термографски анализ, които позволява откриване на течове с камера, изготвяне на доклади и изготвяне на енергийни паспорти на сгради и други съоръжения и системи. Термографията е основно перо в нашите услуги, като работим с частни клиенти, държавни и административни единици и бизнес клиенти. Използваме предимно термокамери от марката FLIR= Метода е сравнително нов и все още непроучен достатъчно добре. Приложението се разширява все повече и повече. Естествено метода не е универсален и не може да се използва за всичко. Отделно метода изисква допълнително оборудване, освен термокамерата.

Наши клиенти са големи производствени предприятия, министерства, сгради паметници на културата и множество частни домове.

За нас сертификати и разрешителни

Ето и една част от нашите сертификати и разрешителни за извършване на предлаганите от нас услуги:

Гаматерм ООД използва материали и суровини само с докaзaно качество. Всички материали и инструменти използвани от нас са с декларация за съответствие.

За нас клиента е всичко и държим да е доволен от обслужване, качество и цена.

Всички цени са с ДДС! Поради честата промяна на цените на материалите, си запазваме правото на промяна в цените на услугите без предупреждение!