Кражба на ток от съседи

кражба на ток от съседиОткриване и доказване на кражба на тоок от съседи.

Новините за кражба на ток зачестяват. Кражбата на ток е в разгара си поради поскъпване на електронергията.  Кражба на ток може да се случи само след електромера ви, в противен случай кражбата на ток няма да е от частният абонат, а от енергопреносното дружество.  Така става ясно, че всички кражби на ток са всъщност кражба на ток от съседи от вашият вход.  Как се извършва кражба на ток и как може да уловите кражба на ток.

Всички потърпевши от кражба на ток от съседи се оплакват от нарастване на сметките за електроенергия без основателна причина. Злосторника се присъединява и започва да черпи ел енергия, която плащате вие. Незаконното присъединяване задължително се извършва след електромера ви, в електрическото табло или по захранващият кабел до апартамента ви ( най-често в някоя ревизионна кутия). Електрическите връзки са на кабела на фазовият проводник или ако кражбата на ток ев таблото, направо от предпазителя след електромера ви.

Откриването на кражба на ток не е толкова проста задача. След като откриете връзката трябва да засечете и измереете моментното поотребление на незаконната електрическа връзка, както и да проследите кабела, които да ви отведе до апартамента на злонамереният ви съсед.

След свършване на всичко това трябват подпис и печат на фирма оторизирана и имаща право на откриване и доказване на кражба на ток. В противен случай откриването на кражбата няма юридическа тежест и реално е безпочвено обвинение към съседите ви.

Така направо при съмнение за кражба на ток се обърнете към съотните органи.

За да докажете кражбата на ток по законен начин и да предявите иск за компенсации и наказание относно кражба та ви е необходим официален документ, наречен констативен протокол, с приложение от снимков материал. Протокола се подписва и подпечатва от свидетелите и иизвършилите обследването.

Ние от Гаматерм ООД предлагаме професионално откриване и отстраняване на кражба на ток от съседи, като издаваме констативен протокол.

Откриване на кражба на ток цени от 90 лв с ДДС.

Comments are closed.