Кражба на ток от съседи

кражба на ток от съседи
доказване кражба на ток от съседи

Откриване и доказване на кражба на ток от съседи е доста сложно начинание. Понякога се оказва, че самата кражба не е „кражба“ а грешно свързване още при изграждането на електрическата инсталацията. Естествено това свързване може и да е умишлено. Разбира се често се случва някои да има висока сметка за месец или два, поради надписване. Надписването се случва при некоректно отчитане на показанията на електромера. Разбира се възможно е и да е грешка при въвеждането в системата за отчета.  Такъв тип грешки за периодични и възможни. Случват се, но нарастването на сметките е за кратък период от време. Обикновено след такъв период идва обратният. Зареждат се няколко месечни сметки, значително по-ниски от стандартните.

Кражба на ток от съседи

Новините за незаконни включвания зачестяват. Кражбата на ток е в разгара си поради поскъпване на електроенергия.  Кражба на ток може да се случи само след електромера ви, в противен случай кражбата на ток няма да е от частният абонат, а от енергопреносното дружество.  Така става ясно, че всички кражби на ток са всъщност кражба на ток от съседи от вашият вход.  Как се извършва кражба на ток и как може да уловите кражба на ток.

Кражба на ел. енергия

Всички потърпевши от съседи се оплакват от нарастване на сметките за електроенергия без основателна причина. Злосторника се присъединява и започва да черпи ел енергия, която плащате вие. Незаконното присъединяване задължително се извършва след електромера ви, в електрическото табло. Възможно е също по захранващият кабел до апартамента ви (най-често в някоя ревизионна кутия). Електрическите връзки са на кабела на фазовият проводник или ако кражбата на ток ел таблото, направо от предпазителя след електромера ви.

Откриването на кражба на ток не е толкова проста задача. След като откриете връзката трябва да засечете и измерете моментното потребление на незаконната електрическа връзка, както и да проследите кабела, които да ви отведе до апартамента на злонамереният ви съсед.

След свършване на всичко това трябват подпис и печат на фирма оторизирана и имаща право на откриване и доказване на кражба на ток. В противен случай откриването на кражбата няма юридическа тежест и реално е безпочвено обвинение към съседите ви.

Така направо при съмнение за незаконна електрическа връзка се обърнете към съответните органи, но след наличие на протокол.

Цени за откриване кражба на ток

За да докажете кражбата по законен начин и да предявите иск за компенсации. За доказване на кражба та ви е необходим официален документ, наречен констативен протокол, с приложение от снимков материал. Протокола се подписва и подпечатва от свидетелите и извършилите обследването.

Ние от Гаматерм ООД предлагаме професионално откриване и отстраняване на нередности при незаконна консумация  от съседи, нарушение от стълбищно осветление, от асансьор и други видове кражби на ток, като издаваме констативен протокол.

Откриване на кражба на ток цена 90 лв с ДДС. Поради честата промяна на цените на материалите, си запазваме правото на промяна в цените на услугите без предупреждение!