Монтаж на автоматични предпазители

монтаж на автоматични предпазители

Професионален монтаж на аавтоматични предпазители.

Електрическите предпазители, както показва и името им служат за защита на електроинсталациите и ел.уреди включени към тях. До съвсем скоро се използваха витлови предпазители със стопяема жичка, наречени предпазител с цокъл. Тези предпазители се монтираха на резба към гнездото на цокъла и предпазваха от късо съединение и претоварване, като бяха сметнати за определ ампераж и натоварване. Веднъж изгорял такъв витлов предпазител трябваше да се смени, а не да се смени само жичката в бушона. Много от тези предпазители вече са сменени с нови автоматични предпазители, като при смяната им се сменя и кутията на таблото, поради различният начин на захват на двата вида електрически предпазителя. Автоматичните предпазители заащитават електроуредите, машините и цялата елекктроинсталация много по-ефективно, като се разделят и на много видове, подвидове и групи -обикновенни, с бърза рекаци, с митновенна реакция и дори сработващи при спад на напрежението. Към електрическите автоматични предпазители има много съвременна апаратура за защита не само на ел инсталацията а и за безопасността на използващите и работещите електрическата инсталация хора. При монтаж и смяна на стари електрически бушони с нови автоматични предпазители трябва да се спазят всички правила и норми за електробезопасност.  Решилите да сменят предпазителите си сами, трябва да знаят, че не само мощността на предпазителя е от значение, т.е ампеража на предпаазителя. Трябва да се вземат под внимание и времето за сработване, което обикновено се измерва в ms (милисекунди), начина на захват, поляритета на предпазителя (посоката на тока) и още куп неща. Всичко е важно и на мястото на старият предпазител трябва да се сложи нов със същите параметри.

Comments are closed.