Монтаж на автоматични предпазители

монтаж на автоматични предпазители

Професионален монтаж на автоматични предпазители. Смяна на ел табло. Ремонт на стари бушони. Доверете се на професионализма и опита на електротехниците от Гаматерм.

Електрическите предпазители, както показва и името им служат за защита на електроинсталациите и ел.уреди включени към тях. До съвсем скоро се използваха витлови предпазители със стопяема жичка, наречени предпазител с цокъл. Тези предпазители се монтираха на резба към гнездото на цокъла и предпазваха от късо съединение и претоварване, като бяха сметнати за определен ампераж и натоварване. Веднъж изгорял такъв витлов предпазител трябваше да се смени, а не да се смени само жичката в бушона.

Смяна на ел табло в София

Много от тези предпазители вече са сменени с нови автоматични предпазители, като при смяната им се сменя и кутията на таблото, поради различният начин на захват на двата вида електрически предпазителя. Автоматичните предпазители защитават електроуредите, машините и цялата електроинсталация много по-ефективно. Автоматите се разделят и на много видове, подвидове и групи -обикновени. Например с бърза реакция, с мигновена реакция и дори сработващи при спад на напрежението. Към електрическите автоматични предпазители има много съвременна апаратура за защита не само на ел инсталацията а и за безопасността на използващите и работещите с нея. При монтаж и смяна на стари електрически бушони с нови автоматични предпазители трябва да се спазят всички правила и норми за електро безопасност.

Ел табло с автоматични предпазители

Решилите да сменят предпазителите си сами, трябва да знаят, че не само мощността на предпазителя е от значение, т.е ампеража на предпазителя. Трябва да се вземат под внимание и времето за сработване, което обикновено се измерва в ms (милисекунди). Това е така нареченият клас на предпазителя. От значение са начина на захват, поляритета на предпазителя (посоката на тока) и още куп неща. Всичко е важно и на мястото на старият предпазител трябва да се сложи нов със същите параметри.