Монтаж на ел табло в София

Монтаж на ел табло

Монтаж на ел табло от опитен ел техник е с цена 160 лв с ДДС, като цената търпи корекция в зависимост от сложността на схемата и използваните материали. При монтажа на електро табло трябва да се спазят куп правила, норми за безопасност при работа и експлоатация и други норми. Когато се говори за монтаж на ново ел табло, т.е на място, където не е имало ел табло до момента, се започва от прозвъняване на токовите кръгове на таблото и надписването им на схемата на ел таблото.

Монтаж на ел табло цена

Винаги се започва от тези дейности, за да е ясно, кои проводник къде трябва да се подвърже. Следва монтажа на кутията, която може да е метална или от специална негорима пластмаса. При де години са се използвали и дървени електрически табла с негорими изолационни основи, но те вече са забранени. Кутията на електрическото табло се закрепва към стената здраво и винаги праава. След като кабелите са в кутията на ел таблото, следва подготовка на проводниците. Те се подреждат и се реди автоматиката и електрическите шини и компоненти. Последно се монтира електро автоматиката, като електрическите предпазители, електромерите, контактори и други защити. Свързвате по схемата на ел таблото и се пуска в експлоатация.  Задължително се проверява изправността и безопасността на новото ел табло. 

Смяна на ел табло / подмяна на ел табло 

Предлагаме монтаж на следните електрически табла:

електрическо апартаментно табло, електромерно електрическо табло, ГРТ, разпределително табло, табло за управление, пусково табло, защитно електрическо табло и други видове електрически табла. Електро табла за скрит монтаж / ел табло за вграждане, ел табло за открит монтаж, ел табло за гипс картон и електро табла за външен монтаж.

Препоръчваме винаги след смяна на електрическото табло с ново, да се извършва проверка на електрическите контакти.  Всички контакти трябва да се изправни и заземени или занулени.

Професионален монтаж и смяна на ел табло. Подмяна на апартаментно ел табло. Електротехник София 24/7. Електро услуги за София с Гаранция.

Всички цени са с ДДС. Поради честата промяна на цените на материалите, си запазваме правото на промяна в цените на услугите без предупреждение!