Монтаж на ел табло

Монтаж на ел табло

Монтаж на ел табло от опитен ел техник е с пцена около 90-160 лв в зависимост от сложността на схемата и използваните материали. При монтажа на електротабло трябва да се спазят куп правила, норми за безопасност при работа и експлоатация и други норми. Когато се говори за монтаж на ново ел табло, т.е на място, където не е имало ел табло до момента се започва от прозвъняване на токовите кръгове на таблото и надписването им на схемата на ел таблото. Винаги се започва от тези дейности, за да е ясно, кои проводник къде трябва да се подвърже. Следва монтажа на кутията, която може да е метална или от специална негорима пластмаса. При де години са се използвали и дървени еелектрически табла с негорими изолационни основи, но те вече са забранени. Кутията на електричееското табло се закрепвя към стената здраво и винаги праава. След като кабелите са в кутията на ел таблото следва подготовка на проводниците, подредбата им и реденето на автоматиката и електрическите шини и компоненти. Последно се монтира електро автаматиката, като електрическите предпазители, електромерите, контактори и други защити. Свързвате по схемата на ел таблото и се пуска в експлоатация, като се проверява задължетелно изправността и безопасността на новото ел табло.

Предлагаме монтаж на следните електрически табла:

електрическо апартаментно табло, електромерно електрическо табло, ГРТ, разпределително табло, табло за управление, пусково табло, защитно електрическо табло и други видове електрически табла.

Препоръчваме винаги след смяна на елеектрическото табло с ново, да се извършва преверка на електрическите контакти.  Всички контакти трябва да се изправни и заземени или занулени.

Професионален монтаж и смяна на ел табло.

Comments are closed.