Настройка на пресостат

Пресостата е устройство, което се използва за управление и контрол на налягането във водопроводните мрежи и инсталации. За да функционира правилно и да се подържа нужното налягане в системата е необходимо да се извърши настройка на пресостат.  При настройка на пресостат се получават сигнали за пускане и спиране на помпата и по този начин налягането се подържа в норми.

Настройка на пресостат, механичен пресостат за хидрофор

настройка на пресостат

Пресостатите могат да са чисто механични или електронни. Електронните пресостати се настройват посредством дисплей и бутони, като се задават желаните стойности. При механичният пресостат на хидрофор настройката се извършва ръчно. Самият пресостат е механизъм на лостов принцип.  В самият пресостат има две пружини, които оказват съпротивление при натиска на водата от системата и така създаван нормално отворена и нормално затворена система. Настройката се извършва с проба, понеже няма обозначени постоянни стойности. Настройка на пресостат отнема време, като помпата трябва да стартира и изключи няколко пъти. По време на настройката се следят данните от манометъра, като се вземат за база.

Обикновено при домашни хидрофорни системи налягането трябва да се поддържа в диапазона между 2 и 3.5 бара. Настройката на пресостата определя минималното налягането при което се включва помпата и при достигане на максималното се изключва. Така при работа на помпата се получава воден дар, които се балансира и омекотява от балона и мембраната на хидрофора. Хидравличният удар може да се контролира и чрез монтаж на редуцир вентил след хидрофора и балона.

За да се предотврати работа на хидрофора на сухо е желателно да се изгради система от датчици за контрол. Тези датчици следят нивото на водата и при липса на вода  се прекратява сигнала към помпата, които означава прекъсване на веригата . Това запазва и защитава помпата.

Ние предлагаме доставка и монтаж на пресостат, настройка на пресостат, ремонт на хидрофори, монтаж на хидрофорни помпи, монтаж на помпи за кладенец, изграждане на хидрофорни системи, смяна на кранове, смяна на меки връзки, смяна на мембрана и други. Сервиз за ремонт и монтаж на хидрофори Гамаремонт.