Откриване кражба на ток

 Откриване и отстраняване  кражба на ток

кражба на ток

Ако сметката ви за ток нараства без обяснение и логика и мислите, че не сте похарчили толкова електроенергия вие и вашето домакинство, то следва да се замислите за кражба на ток от съседите!

Начини за кражба на ток

Има много начини за кражба на ток.  Повечето не се забелязват от неопитни хора или хора които нямат достъп до електрическото табло. Електроенергия може да се пренесе или открадне единствено и само по електрически кабел. Това означава, че за да има кражба на ток задължително има електрически проводник и електрическа връзка.  Обикновено към съседен апартамент в жилищната сграда. Най-често 90% от случвайте на кражба на ток кабелите и нерегламентираните електрически връзки са видими.  Те са  грубо направени, но са на места на които нямате достъп ежедневно или са скрити.

Фирма за откриване на кражба на ток

Въпреки всичко това когато човек не е електротехник и няма понятие от електротехника, електрически табла или електромери то откриването не е лесно.  Дори непрофесионални незаконни електрически присъединявания и незаконни кабели не е лесна задача.
Възниква въпроса как да открия кражбата на ток и към кога да се обърна за помощ и съвет?

Започваме от проверка на електромера!
Много институции и медии разнищват темата за кражбата на ток, както и кой орган трябва да я разследва. Ние от екипа на Гаматерм  ООД за Откриване и доказване на кражби на ток София ви препоръчваме от опит да се обърнете към лицензирана компания за откриване и доказване на кражба на ток. Електротехник на частна практика няма да може да издаде, подпечата и разпише задължителният констативен протокол.
krajba na tokВ държавните механизми няма към кого да се обърнете за съвет или за отстраняване на кражбата поради простата причина , че няма такъв орган или институция. Не е предвидено звено за борба с кражба на ток нито в енергоразпределителните дружества нито в полицията. Органите не могат да разследва или да доказват и отстранява кражба на ток. Единственият възможен вариант е да се обърнете към лицензирна фирма за откриване на кражби на ток. С издаденият от фирмата констативен протокол и доказателства за наличие на незаконно присъединяване към вашата електрическа инсталация. Присъединяването може да е в табло или електромер вие може да подадете сигнал евентуално в полицията или прокуратурата. Може и да заведете иск срещу нарушителя – крадец на ток. Това ви право дава само протокола, които е документ доказващ нарушението.

Кражба на ток от съседи или грешка при отчитане на показанията

Съществува и втора причина за високи сметки на ток – грешно отчитане на показанията на вашият електромер или надписване от страна на инкасатора, при липса на достъп до електромера. Това се доказва най-лесно и бързо, като сравните цифрите от фактурата и електромера.
Понякога има възможност от увеличаване на сметката за ток и поради неизправност в електроинсталацията ви, електромера или някои от вашите електроуреди. Когато ваш електроуред не е правилно заземен или има отечка той консумира повече от необходимото количество електроенергия и така сметката набъбва. Затова проверката за кражба на ток не трябва да включва единствено електромера и захранващият кабел до апартаментното ви електрическо табло. Това налага оглед и обстойно обследване на вашата електрическа инсталация и ел табло.
През дългите годни опит в откриването и доказването на кражба на ток сме попадали на най-различни техники и начини за незаконно присъединяване към електрическата мрежа и електромери.
Съществува и кражба на ток директно от електропреносната мрежа на Енергоразпределящите дружества (за София това е ЧЕЗ). Това са кражби преди електромера на потребителя и те не се начисляват в сметката на даденият клиент. Този вид кражби е грижа на Разпределителното дружество. Дружествата обаче, не са длъжни да следят какво се случва след електромера.
Съветваме всички които се съмняват за кражба на ток да не разгласяват в сградата на съседите си съмненията и да не предупреждават за евентуална проверка.  В същото време се въздържайте от обвинения към ваши съседи преди резултата от обследването да кражба на ток да докаже такава.
При по тежки случай на добре маскирани кабели и връзки още при строителството се монтират прочитащи електромери. След като е обследвана цялата електроинсталация в жилището. Електромерите ги отдаваме под наем като извършваме монтажа и демонтажа им, както и тяхното отчитане.

Електротехник за откриване кражба на ток

Екипа ни за диагностика на кражби на ток е професионално оборудван със сензори и датчици за проследяване на кабели и връзки под напрежение и без захранване. Разполагаме с модерна технология за откриване на незаконните присъединявания.
Издаваме всички необходими документи за съответните инстанции на обжалване и внасяне на иск за компенсация при открита и доказана кражба.
Всички наши клиенти получават консултация и напътствия как да продължат нататък след обследването.
При наличие на кражба на ток, без значение от начина на присъединяване ние гарантираме откриването и доказването!

За откриване и доказване на кражба с използват основни и не чак толкова скъпи уреди. Това са фазомер, мултимедия, честотен генератор, детектор за кабели, ампер клещи и евентуално добро осветление и фотоапарат.
Методи за откриване на кражбата са свързани изцяло и единствено на проследяване, замерване и доказване. Иска се добра подготовка за боравене с нужните уреди и естествено отлични познания в електротехниката. Хората които извършват обследването трябва задължително да имат 4 група на електро безопасност и винаги да са в екип. И не на последно място препоръчваме всеки, които се съмнява в кражба на ток да има преотчитащ електромер на място където само той и неговите близки имат достъп-вътре в апартамента, преди ел.табло.

Цени за откриване кражба на ток

В ценовата листа може да видите цени за Кражба на ток София:

 • Посещение на адрес на територията на град София – Цена 20 лв
 • Посещение на адрес извън територията на град София, като се включват км в двете посоки – Цена 0,50 лв. / км.
 • Издаване на констативен протокол с изходящ номер  – Цена 50 лв.
 • Издаване на констативен протокол с изходящ номер за показания на електромер – Цена 50 лв.
 • Нотариална заверка на копие от констативен протокол – Цена 56 лв.
 • Откриване и доказване на типична кражба на ток (в зависимост от типа и вида на електроинсталацията) – Цена от 60 лв.
 • Монтаж на контролен електромер – Цена 35 лв.
 • Демонтаж на контролен електромер – Цена 20 лв.
 • Наем на контролен електромер – Цена БЕЗПЛАТНО
 • Депозит за контролен електромер /при ползване/ – Цена 40 лв.
 • Засичане на показанията на електромер – Цена 20 лв.
 • Поставяне на пломба на електромер – Цена 3 лв.
 • Обследване на жилищна електроинсталация с термовизионна камера и друга професионална апаратура – Цена 60 лв. – 80 лв. /време за обследване – 1-2 часа/
 • Отчитане консумацията на ток от електроуред /в зависимост от уреда и времето необходимо за измерването/– от 1.50 лв. до 5 лв.
 • Издаване на снимки – Цена 2,50лв./бр
 • Услугата поставяне на един или два контролни електромера включва посещение, монтаж, демонтаж, поставяне на пломби и засичане на показанията на електромерите преди и след периода на отчитане.
 • Услугата издаване на констативен протокол включва посещение на поне двама служители на фирмата (независими свидетели), засичане на показанията на електромерите, заснемане на показанията на електромерите, получаване на оригинала на констативния протокол с изходящ номер в офиса на фирмата и запис на заснетия материал на електронен носител (или по e-mail).
 • Констативният протокол се изготвя в срок от 7 работни дни. Изпраща се по куриер за сметка на поръчителя с обратна разписка за получаването на документа.
Още информация

За повече информация относно предлаганата услуга позвънете на нашите фирмени телефони.
Ние ООД таксуваме своите клиенти с такса посещение в размер на 20 лв с ДДС в рамките на град София. Таксата покрива разходите на фирмата до адреса на клиента и включва диагностика, оглед, консултация и становище (оферта при евентуален ремонт) за отстраняване на проблема.
Таксата от 30 лв се добавя към цента за ремонта, ако ремонта е на стойност до 90 лв. При стойност на ремонт над 90 лв клиента се освобождава от таксата за посещение.
Когато получите писмена или устна оферта и сте съгласни с цента, ние започваме работа единствено и само след подписване на декларация и договор за услуга със съответните стойности и дейности.
НЕ ЗАПОЧВАМЕ работа без предварителното информиране на клиента, както и без подписани документи от страна на клиента, че е запознат с цената и дейностите.
За всички видове нестандартни дейности и услуги, които отсъстват от ценоразписа се определят на място по усмотрение на техника, като запознаването на клиента с тях е задължително и в писмен вид.