Откриване на залепнал бутон

Ремонт на стълбищно осветлениеПри стълбищните осветления от стар тип, често се случва да залепне бутон за управление или някои умишлено да залепи бутона със скоч или пък да го подпре с клечка за зъби. Най-лошото при такъв тип повреда е амортизацията и повредата на стълбищният автомат за време, които от продължителната работа се поврежда. Стълбищното реле също залепва и изгаря от претоварването, понеже, не е изчислено да работи продължително време, без да може да се изключи поради залепналият бутон. Сложността на откриване и диагностика на залепнал бутон по веригата на стълбищно осветление идва от факта, че не всички бутони са в общите части(има такива и в апартаментите) и от факта, че дори и да натискате бутона, като тои видимо работи то не е гаранция че пластината не е залепнала. Това налага по-трудоемко и скъпо откриване на залепналият бутон с помощта на уреди и схеми на стълбищното осветление, като се проверяват етаж по етаж и бутон по бутон, през електрическата енсталация на стълбищното осветление, като се работи по схемата на стълбищното осветление за съответната сграда. След откриването на проблема се извършва подмяна на повреденият бутон, а при липса на достъп се изолира от съответната разклонителна кутия. Гаматерм ООД извършва откриване и отстраняване на залепнал бутон на стълбищно осветление. При ремонт на стълбищно осветление е редно всички ремонти и сменени чаасти по стълбищното осветление, да се опискват на лист заалепен на ел таблото, както и гаранциите да се оставят в плик на вратата на таблото. Това го препоръчваме на всички отговорни лица за поддръжката на тяхното стълбищно осветление. Този архив, ще направи следващите профилактики и ремонти на стълбищното ви осветление, доста по-евтини.

Comments are closed.