Преместване на ел табло

преместване на ел табло

Преместване на ел табло

Преместване на ел табло или дори само изместването му няколко сантиметра предизвиква доста работа. Някои фирми за електро услуги, дори отказват такъв вид работа по електрическите табла. Работата е сложна, мръсна, рискована и дори опасна.

Смяна на ел табло цена / монтаж на ел табло цена

Преместването на електрическото табло препоръчваме да се извършва само в крайна необходимост и то от електротехници и фирми. Нужно е доказан опит и стаж в сферата на електрическите табла. При преместване на електрическото табло се снаждат кабели и проводници. Извършва се къртене наново, при табла за вграждане и скрита ел инсталация. При стари електроинсталации, там където се правят електрическите връзки между кабелите е трудоемко. Удължаването на кабела е слабо място и при по-старите кабели се получава загряване. В такива случаи се получава и пречупване на кабела, след по-продължителна и натоварена работа. Това пък от своя страна може да доведе до куп неприятности:

  • къси съединения
  • падане на предпазители
  • изгорели електроуреди
  • пожар на електрическата инсталация

Пречупването на кабела няма как да се избегне от ел техника извършващ преместването на таблото. Затова и преместването на ел табла е много скъпо, като за тази услуга не се издава гаранция. За да се гарантира качеството се налага подмяна на каелите.  Гаматерм ООД извършва следните електроо услги по домовете в София и околността:

  • смяна на електрически табла
  • доставка и монтаж на нови табла
  • ремонт на стари електро табла
  • преместване на ел.табла
  • удължаване на кабели и други ел услуги от опитни електротехници

На желаещите да преместят своето електрическо табло ги съветваме да огледат всички възможности, да преценят дали е нужно, като за тази цел да се консултират и посъветват със опитен електротехник и ако преместването на ел таблата може да се избегне, то да не се извършва.

Преди демонтаж на ел табло – Внимание изключете напрежението и се обезопасете!