Ремонт на ел табла

Ремонт на ел таблаЕлектрическите табла съдържат електрически компоненти и автоматика от различни марки и с различна мощност. Главните градивни елементи на ел таблото са: крепежни шини, тоководещи шини, изолационни материали, предпазители, контактори, електромери, таймери, часовници, релета, прекъсвачи и друга електрическа апаратура. Както всичко материално, така и ел таблата понякога се повреждат и имат нужда от ремонт. Ремонта на електрическото табло изисква особен вид знания и опит от практиката. Когато става дума за ремонт, повечето хора очакват да се смени нещо видимо повредено. При електро апаратурата обаче не е точно така. Елемента от електрическото табло може да е повреден видимо, т.е нагорял, окислен, опушен, но може и да няма видими повреди, дори да работи, но да затормозява работата на другите ел компоненти в таблото и така да предизвиква падания на предпазители и други проблеми. Неправилно функциониращо ел табло или само една част от него е проблем вече на цялата електрическа инсталация и нейната изправност.

Така се стига до смяната и ремонта на даденият електрически компонент в електрическото табло. Когато хората са си сменили старото табло с ново, с автоматични предпазители очакват, че те не се повреждат. Това не е така. Автоматичните предпазители също се повреждат и се амортизират, като повредените предпазители могат да работят, но не и в нормални стойности. При такива случай се стига до ремонт на електрическите табла и подмяна на някои електропроводими части, предпазители или друга автоматика в ел таблото.

Гаматерм София ООД разполага с опитен персонал от електротехници за диагностика на проблеми по електрическите табла и отстраняването на аварии. Ремонт на ел табла в София – 24/7 с гаранция!