Ремонт на стълбищно осветление

ремонт на стълбищно осветлениеГаматерм предлага ремонт на стълбищно осветление на входове на жилищни сгради, жилищни кооперации, блокове, административни и производствени помещения. Електротехниците на фирмата работят 24/7 по диагностика и ремонт на стълбищно осветление за София и страната.

Ремонт на стълбищно осветление

Предлагаме профилактика на стари стълбищни осветителни инсталации, смяна на стълбищни автомати, смяна на автомат за време, откриване на залепнал бутон, смяна на стар дефектирал бутон, превързване на разклонителни кутии на стълбищно осветление, откриване на късо съединение по схемата на електрическата инсталация, смяна на кабели и много други ремонтни електро услуги по стълбищно осветление на достъпни цени. Предлагаме още оптимизиране на разходите за електроенергия на стълбищни осветления, като монтираме фотоклетки и датчици и по този начин намаляме и вариантите за злоупотреба с ел енергия от общите части на входа. Стълбищното осветление на дадена сграда или вход може да бъде изпълнено по различни схеми, както и да се преработи  от една схема за стълбищно осветление в друга, в зависимост от нуждите на живущите или работещите в сградата.

Преработка стълбищно осветление

При ремонт на дадено осветлени по стълбите и общите части е желателно да използвате една и съща фирма. Може и   електротехник за ремонт и профилактика. Причината за това е, че всеки предпочита да работи по дадена схема. Схемата на ел инсталацията на стълбищното осветление е важна. При възможност винаги оптимизирайте разходите за електроенергия на стълбищното осветление. Така подобрявате работата на схемата. За такава икономия на електроенергия се използват, датчици, фотоклетки. Може също автоматично изключване при залепнал бутон. Тази функция я имат някои стълбищни автомати.

При проблем със стълбищно осветление потърсете Гаматерм ООД. Гаранция за качество на достъпни цени.