Ремонт на хидрофори

Ремонт на хидрофори

Ремонт на хидрофори

Хидрофорите са широко разпространени системи за повишаване и поддържане на налягането във водопроводната мрежа на даден потребител, когато. Хидрофори се използват на места, без централно водоподаване, на места със централно водоподаване, но носко налягане и при високи сгради с голямо моментно потребление. В домашни условия се използват малки комбинирани хидрофорни системи за захранване на домакинството с вода. Водата може да се взема от съд или от кладенец-собствен водоизточник, както и от същеествуваща водопреносна мрежа. Към хидрофорната помпа има разширителен съд с мембрана и пресостат измерващ налягането в системата на водопровода, като потребностите определят начина на свързване на водопровода, схемата на водопровода, както и неговата мощност. При спадане на налягането пресостата затваря веригата и помпата компенсира, същото се случва и в обратен ред при достигане на работното налягане. Гаматерм ООД предлага ремонт на хидрофорни помпи, ремонт на хидрофорни уредби, ремонт на хидрофорни системи и хидрофори. Извършваме ремонт и настройка на хидрофори на място по домовете. Работим в София град и околните райони. Работим със всички марки хидрофори и хидрофорни помпи: Роял, Райдер, Гардена, Марина и много други. Ние препоръчваме на всички наши клиенти с хидрофорни уреедби, да си монтират филтърна система на вохода на водата, към хидрофора. Филтърната система обира твърдите частици, което от своя страна удължава експлотационният период на помпата.

Извършваме ремонт на помпи, ремонт на балони и иразширителни съдове, смяна на мемблана, смяна на пресостат, смяна на помпа, монтаж и смяна на възвратни клапани и поплавици, смяна на смукатели и тръби по хидрофорната уредба.

Ремонт на хидрофори в София

Comments are closed.