Смяна на ел табло

Електрическо табло. Смяна на ел табло

смяна ел табло

преди смяната

смяна на ел табло

след смяната

Електрическите табла са електроразпределителни елементи във всяка електро инсталация. Всеки професионален електротехник знае, колко е важно ел таблото да е в изправност. Всички електрически табла трябва да бъдат преглеждани поне веднъж в годината от ел техник. При установени нередности, наченки на повреди или открити вече дефектирали електрически части, предпазители, нагорели кабели и други елементи се предприема ремонт на електрическото табло. При по-сериозни повреди или скъпи ремонти се предприема директно подмяната на електрическото табло. Смяна на старо ел табло с ново ел табло трябва да се извършва от ел техник с лиценз и степен на електро безопасност. При смяната на ел.таблото е важно да се спази поляритета на предпазителите и посоката на тока.

Всякя смяна на електрическото табло трябва да се извършва с точните компоненти, а не с такива близки по стойност. Демонтират се 20 А предпазители-доставят се и се монтират отново 20А предпазители, като се спазват всички технически характеристики. Понякога и профилактичната смяна на електрическото табло върши чудесна работа и е гарант за безпроблемна работа на цялата ви ел инсталаация и електрически уреди.

Ние от Гаматерм ООД извършваме смяна на ел табла за производството и битови електрически табла, наречени още апартаментни ел табла. Работим по предварително изготвен график с точен ден и час. Нуждаем се само от ключ за главното разпределително табло с електромерите на входа. Доставяме качествени табла и автоматични предпазители от ревомирани европейски производители, като издаваме гараанция от 24 месеца.

Смяната на старо ел табло с ново табло се извършва без къртене и разбиване в рамките на 2 часа.

Comments are closed.