Теч от казанчето на тоалетната

теч от казанчето на тоалетнатаТеч от казанчето на тоалетната се получава при повреда на пълнещият механизъм на казанчето, при повреда на изпразващият механизъм или при спукване на самото казанче. Теч от казанчето на тоалетната може да има в самата тоалетна чиния или навън под тоалетната чиния. В някои случай това може да доведе до образуването на скрит теч, най-вече при тоалетна от тип моноблок или при конзолни тоалетни чинии и структури за вграждане. Много често казанчето на тоалетната свири или издава необичаен шум. Именно това е сигнал за проблем с казанчето на тоалетната.

Теч от казанчето на тоалетната – откриване и ремонт. Механизъм за тоалетно казанче

Теч тоалетното казанче обикновено се вижда или се чува, като в редки случай при структурите за вграждане това е невъзможно. В над 90% от случаите теч от тоалетно казанче се предизвиква от повреда в пълнещ механизъм за тоалетно казанче, които не може да прекъсне притока на вода в казанчето поради повредата. Така при натиксне на бутона на тоалетното казанче, то се препълва и водата започва да изтича в тоалетната през преливника. След диагностика на проблема се извършва подмяна на арматурата на казанчето или само поплавък за тоалетно казанче.

Друга причина е износване на изпразващият механизъм за тоалетно казанче и така водата изтича в тоалетната, а пълначката на казанчето допълва постоянно. Повреденият механизъм не подлежи на ремонт, а се подменя. Този тип течове се виждат с просто око, а водата не причинява щети понеже изтича в канализацията
При теч под тоалетната чиния вече водата попада на пода или във фугите. Това може да причини скрит теч и доста щети,  ако теча не се открие на време.

Съществува и теч при казанчета с поплавък. В този случай се налага регулиране на поплавъка на тоалетното казанче. Може да се наложи и смяна на поплавъка на тоалетно казанче.

Откриване и отстраняване на скрити течове.

Предлагаме още ремонт на тоалетни казанчета, смяна на тоалетно казанче. Доставка и монтаж на моноблок и пластмасово тоалетно казанче.
Искаме да отбележим, че не всички арматури за тоалетно казанче, пълнещ механизъм за тоалетно казанче или поплавък са еднакви. Почти всяко тоалетно казанче има арматура с различен размер, различна форма и различен начин на работа. Поради тази причина при наличие на теч от казанчето на тоалетната се извършва диагностика. Едва тогава се набавят резервните части.