Теч от канал

теч от каналКаналите са сложна система от тръби, по които се движи на самотек мръсна и отпадна вода. Ще разгледаме скрит теч от канал на битова, сградна канализация. При външна канализация откриването на теч от канал, положен на дълбочина повече от 35 см е невъзможно. При сградната канализация имаме наличие на вертикален щранг и хоризонтални разводки. Вертикалният щранг често се запушва, а понякога и пропада, като може да предизвика скрит теч. В някои помещения вертикалният канал е положен в специални шахти с ревизия и достатъчно светлина за да се види състоянието на канала. В по-новите сгради вертикалните канали, щранговете са зазидани или положени в куфари от картон, без ревизионен отвор.

Откриване на скрит теч от канал

При последните случай откриването на теч от вертикалните канализационни тръби се извършва с термокамера. Термокамерата показва състоянието и на камениновите тръби, които са на възраст над 70 години и също са зазидани в стените. При хоризонталните разгъвки на каналите течове са по-възможни и по-чести като явление. Теч от канал може да се появи поради спукана тръба, запушена тръба, пробита тръба, обратен наклон, неправилно направена сглобка на тръбата, изгнило уплътнение, монтирани снадки без лепило и други причини. Откриването на скрит теч е трудно и се извършва само с термокамера. Гаматерм ООД разполага с термокамери за откриване и намиране на скрит теч и течове от канали.

Теча може да се проявява по най-различни начини. Може да се използва канала в продължение на десетки минути и да не протече, както и да протече до 2-3 часа след използване на канала. Въпроса е да се установи пътя на водата и причината за теча.

Скрити течове възникват и при запушени канали.