Теч от канал

теч от каналКаналите са сложна система от тръби, по които се движи на самотек мръсна и отпадна вода. Ще разгледаме скрит теч от канал на битова, сградна канализация. При външна канализация откриването на теч от канал, положен на дълбочина повече от 35 см е невъзможно. При сградната канализация имаме наличие на вертикален щранг и хоризонтални разводки. Вертикалният щранг често се запушва, а понякога и пропада, като може да предизвика скрит теч от вертикален щранг. В някои помещения вертикалният канал е положен в специални шахти с ревизия и достатъчно светлина за да се види състоянието на канала. В по-новите сгради вертикалните канали, щранговете са зазидани или положени в куфари от картон, без ревизионен отвор.

Откриване на скрит теч от канал

При последните случай откриването на теч от вертикалните канализационни тръби се извършва с термокамера. Термокамерата показва състоянието и на камениновите тръби, които са на възраст над 70 години и също са зазидани в стените, а още по-успешно се справя с теч от пвц тръба. При хоризонталните разгъвки на каналите течове са по-възможни и по-чести като явление. Теч от канал може да се появи поради спукана тръба на мръсен канал, запушена тръба, пробита тръба, обратен наклон, неправилно направена сглобка на тръбата, изгнило уплътнение, монтирани снадки без лепило и други причини. Откриването на скрит теч е трудно и се извършва само с термокамера. Непосилно е при наличие на теч и запушена тръба човек да се справи с препарат за запушване на течове в канализация. Гаматерм ООД разполага с термокамери за откриване и намиране на скрит теч и теч от канализация.

Теча може да се проявява по най-различни начини. Може да се използва канала в продължение на десетки минути и да не протече, както и да протече до 2-3 часа след използване на канала. Въпроса е да се установи пътя на водата и причината за теча.

Скрити течове възникват и при запушени канали.

Окриване на теч в София, Бургас и други околни градове.