Теч от съседи

Скрит теч от съседи. При теч от тавана на жилището теча със сигурност е от съседите над вас, но не се знае колко етажа над вас и от къде по точно, а ако нямате съседи над вас, трябва да търсите причината в теч от покрива и хидроизолацията. Откриването на проблемната зона, т.е причината за теч от съседите може да стане по два начина:

-стандартен, с къртене и разбиване на посоки

-с термокамера, термография на проблемните зони и уточняване на местоположението на теча

Намиране на теч от съседи с камера

Първият вариант е допустим, ако теча е при вас или ако има наченки на такъв и при съседите ви. Ако при съседите ви е сухо, няма да можете да ги обидите, че е необходим ремонт или пък ако успеете да ги убедите ще трябва да кажете и какво точно да се от ремонтира?! Задачата с първият вариант е много тежка и дори непосилна в 100% от всички случай на скрит теч от съседи и теч от таван.

теч от съседи Остава вторият вариант-откриване и намиране на скрит теч от съседи с термокамера и влагомери. Намирането на скрит теч се извършва със специални уреди за намиране на течове. Термокамера и специален строителен влагомер. Въпреки модерните и скъпи уреди, намирането на теча в съседите ви е невъзможно, без достъп до тяхната собственост. За да се намери мястото на теча в съседите ви трябва достъп до имота им. Гаматерм ООД открива течове с термографска камера, като прави термографски снимки на намереният теч. Ние предлагаме намиране на скрити течове от съседи и тяхното отстраняване. Работим с професионални урееди заа намиране на теч от марката Flir. От известно време се налага мнение от непрофесионални термографи и самозванци, че за да се открие скрит теч термокамерата (термографската апаратура) трябва да е “ с две дръжки …..“. 

Намиране на течове с камера „без дръжки“

Ние в Гаматерм ООД разполагаме с термографски камера, както с една дръжка, така и с две дръжки и най-вече, без дръжки. Дръжките на термокамерата, не определят свойствата на апаратурата, а още по-малко уменията на термографа зад камерата. Термографа пък от своя страна не може да извърши ремонта. Така, че сдали ще се открие тача и как ще се отстрани, не е въпрос на „дръжки“. Даже и на сертификат не е въпрос, а на умения, опит и възможности.

Съвет: При заявка на фирма за откриване на скрит теч,  е по-добре да се интересувате от това,  открива ли се теча, отстранява ли се след откриване или само ви дават съвет и снимка с влажната зона, която виждате и с невъоръжено око!

Изводите и избора са във вашите ръце. Пазете банята си!