Теч от съседи

Скрит теч от съседи. При теч от тавана на жилището теча със сигурност е от съседите наад вас, но не се знае колко етажа над вас и от къде по точно, а ако нямате съседи над вас, трябва да търсите приичината в теч от покрива и хидроизолацията. Откриването на проблемната зона, т.е причината за теч от съседите може да стане по два начина:

-стандартен, с къртене и разбиване на посоки

-с термокамера, термография на проблемните зони и уточняване на местоположението на теча

Първият вариант е допостим, ако теча е при вас или ако има наченки на такъв и при съседите ви. Ако при съседите ви е сухо, няма да можете да ги обидите, че е необходим ремонт или пък ако успеете да ги убедите ще трябва да кажете и какво точно да се отремонтираа?! Задачата с първият вариант е много тежка и дори непосилна в 100% от всички случай на скрит теч от съседи и теч от таван.

теч от съседи Остава вторият вариант-откриване и намиране на скрит теч от съседи с термокамера и влагомери. Намирането на скрит теч се извършва със специални уреди за намиране на течове. Термокамера и специален строителен влагомер. Въпреки модерните и скъпи уреди, намирането на теча в съседите ви е невъзможно, без достъп до тяхната собственост. За да се намери мястото на теча в съседите ви трябва достъп до имота им. Гаматерм ООД открива течове с термографска камера, като прави термографски снимки на намереният теч. Ние предлагаме намиране на скрити течове от съседи и тяхното отстраняване. Работим с професионални урееди заа намиране на теч от марката Flir. От известно време се налага мнение от непрофесионални термографи и самозванци, че за да се открие скрит теч термокамерата(термографската апаратура) трябва да е “ с две дръжки …..“. 

Ние в Гаматерм ООД разполагаме с термографски камера, както с една дръжка, така и с две дръжки и най-вече, без дръжки. Дръжките на термокамерата, не определят своиствата на апаратурата, а още по-малко на термографа зад камерата.

Съвет: Прпи заявка на фирма за откриване на скрит тееч,  е по-добре да се интересувате от това,  открива ли се теча, отстранява ли се след откриване или само ви дават съвет и снимка с влажната зона, която виждате и с невъоръжено око!

Изводите и избора са във вашите ръце.

Comments are closed.