Теч от съседи

Скрит теч от съседи. При теч от тавана на жилището теча със сигурност е от съседите над вас, но не се знае колко етажа над вас и от къде по точно, а ако нямате съседи над вас, трябва да търсите причината в теч от покрива и хидроизолацията. Откриването на проблемната зона, т.е причината за теч от съседите може да стане по два начина:

-стандартен, с къртене и разбиване на посоки

-с термокамера, термография на проблемните зони и уточняване на местоположението на теча

Откриване на теч от съседи с камера. Наводнение от съседи.

Първият вариант е допустим, ако теча е при вас или ако има наченки на такъв и при съседите ви. Ако при съседите ви е сухо, няма да можете да ги убедите, че е необходим ремонт или пък ако успеете да ги убедите, ще трябва да кажете и какво точно да се от ремонтира?! Задачата с първият вариант е много тежка и дори непосилна в 100% от всички случаи на скрит теч от съседи и теч от таван.

теч от съседи Остава вторият вариант – откриване на скрит теч от съседи с термокамера и влагомери. Намирането на скрит теч се извършва със специални уреди за намиране на течове. Термокамера и специален строителен влагомер. Въпреки модерните и скъпи уреди, откриването на теча в съседите ви е невъзможно, без достъп до тяхната собственост. За да се намери мястото на теча в съседите ви трябва достъп до имота им. В противен случай, при отказ от съседите ви, трябва да напишете жалба за теч от съседи – образец и подробности при посещение и консултация. Гаматерм ООД открива течове с термографска камера, като прави термографски снимки на намереният теч. Ние предлагаме намиране на скрити течове от съседи и тяхното отстраняване. Работим с професионални уреди за намиране на теч от марката Flir. От известно време се налага мнение от непрофесионални термографи и самозванци, че за да се открие скрит теч термокамерата (термографската апаратура) трябва да е “ с две дръжки …..“. 

Намиране на течове с камера „без дръжки“

Ние в Гаматерм ООД разполагаме с термографски камера, както с една дръжка, така и с две дръжки и най-вече, без дръжки. Дръжките на термокамерата, не определят свойствата на апаратурата, а още по-малко уменията на термографа зад камерата. Термографът пък от своя страна не може да извърши ремонта. Така, че дали ще се открие тача и как ще се отстрани, не е въпрос на „дръжки“. Даже и на сертификат не е въпрос, а на умения, опит и възможности.

Съвет: При заявка на фирма за откриване на скрит теч,  е по-добре да се интересувате от това,  открива ли се теча, отстранява ли се след откриване или само ви дават съвет и снимка с влажната зона, която виждате и с невъоръжено око!

Изводите и избора са във вашите ръце. Пазете банята си!

Ако жалба срещу теч от съдеси не даде резултат, може да се стигне до завеждане на дело срещу съсед. За повече информация, свържете се с нас.