Теч от тераса

теч от тераса Теча от тераса се проявява при вас под прозорците и прага на вратата, като може да стигне до средата на стаята и да подуе паркета или да намокри мокета ви, но не спира до тук. Подгизнала веднъж плочата ви, влагата се просмуква и стига до тавана на съседите, тяхната стена към терасата и дори по дограмата им се стичат капки. При теч от тераси щетите са сериозни и самият скрит теч е трудно откриваем. Намирането на теч от тераса се извършва единствено и само с термографска апаратура и уреди.

Откриване на теч от тераса

Местата от където може да прониква вода от една тераса не са никак малко. Вода може да проникне от фугите на плочките, от борда на терасата, от парапетите, от отводнителната воронка или сифон, от неправилно положена хидроизолация, неправилно засичане на равнините при строежа, от неправилно монтирана дограма и още куп места. За да видите слабото място от където прониква водата е необходим уред за намиране на течове, както и опитен човек за работа с дадената термографска апаратура. Възможно е тача да е от сифона или канала на терасата.

Фирма за откриване на скрити течове с камера

Ние от Гаматерм ООД разполагаме с лиценз за откриване на течове по метода на термографският анализ. Метод за откриване на скрити течове, без къртене и разрушаване. Разполагаме с опитен и обучен персонал и професионална термографска апаратура. Работим по намиране на скрити течове 7 дни в седмицата за цялата страна.

Какво трябва да знаете преди да заявите откриване на теч от тераса?

Терасите са открити и подложени на преки атмосферни влияния, което затруднява обследването и откриването на скрит теч. За да се извърши откриване и обследване с термокаамера на тераса е необходимо:

  • липса на остатъчна влага от дъжд, слани, роси и други природни влаги
  • влагата в материала да не е изсъхнала (до 10 дни от последното проявяване на теча)
  • в момента на обследването, терасата да не е изложена на пряка слънчева светлина за сезон лято
  • в момента на обследването температурата на въздуха, да е по-ниска от 30 градуса по Целзий