Цени за ремонт на стълбищно осветление

Цени за ремонт и подмяна на стълбищно осветление:

 • посещение на адрес в София-30 лв

 • диагностика на проблем – от 58 лв
 • профилактика на стълбищно осветлени до 8 етажа-от 74 лв

 • откриване на залепнал бутон до 8 етажа-от77 лв

 • откриване на късо съединение до 8 етажа – от 74 лв

 • смяна на стълбищен автомат-от 32 лв без автомата

 • демонтаж на плафон – 13,50 лв

 • монтаж на плафон – 21.50  лв

 • сммяна на ел крушка – 9,90 лв

 • доставка и монтаж на плафон с датчик – от 59,90 лв

 • доставка на стълбищен автомат – от 42,12 лв

 • доставка на халогенна ел.крушка – от 4,23 лв

 • доставка на лихт бутон –от  4,70 лв

 • превързване на разклонителна кутия – от 53 лв

 • преработка на стълбищно осветление към датчици – 35 лв

 • смяна на автоматичен предпазител 16 А – 12 лв без автомата

Цена за ремонт на стълбищноосветление – след оглед и диагностика

Стълбищното осветление е автоматична или полуавтоматична електрическа осветителна инсталация. Предназначението на този тип осветителни системи е за общи части на сгради. Целта е потока от хора да преминава безпроблемно през помещенията. Също много важно управлението (най-вече изключването) на осветлението е да е автоматично. Естествено всяка електрическа схема на осветление има своите предимства и недостатъци.

За да се постигнат горните изисквания има няколко варианта:

 1. стълбищно осветление с реле за време – стълбищен автомат – тук може да се прибави фотоклетка, целта на която е да не пуска системата при добра осветеност.
 2. стълбищно осветление с сензор за движение – тук имаме вградени фотоклетки с възможност за настройка на прага на осветеност. Коригира се също и продължителността работа.
Цени за ремонт на стълбищно осветление от 72,00 лв с ДДС…….

Какъвто и ремонт да се налага на стълбищното осветление е необходима предварителна диагностика. Важно е да се открие причината за повредата. Обикновено диагностиката на повредата се заплаща отделно, а не като обща цена за ремонт на стълбищно осветление.

Цените са без ДДС. За повече информация на тел 0882 285 230