Цени за ремонт на стълбищно осветление

Цени за ремонт и подмяна на стълбищно осветление:

 • посещение на адрес в София-30 лв

 • профилактика на стълбищно осветлени до 8 етажа-74 лв

 • откриване на залепнал бутон до 8 етажа-77 лв

 • откриване на късо съединение до 8 етажа – 74 лв

 • смяна на стълбищен автомат-32 лв без автомата

 • демонтаж на плафон – 3,50 лв

 • монтаж на плафон – 11.50  лв

 • сммяна на ел крушка – 2,90 лв

 • доставка и монтаж на плафон с датчик – 49,90 лв

 • доставка на стълбищен автомат – 42,12 лв

 • доставка на халогенна ел.крушка – 4,23 лв

 • доставка на лихт бутон – 4,70 лв

 • превързване на разклонителна кутия – 23 лв

 • преработка на стълбищно осветление към датчици – 35 лв

 • смяна на автоматичен предпазител 16 А – 12 лв

Цените са без ДДС. За повече информация на тел 0882 285 230

Comments are closed.