Стълбищно осветление свети постоянно

Ремонт на стълбищно осветлениеПри стълбищните осветления от стар тип, често се случва да залепне бутон за управление. Възможно е някои умишлено да залепи бутона със скоч или пък да го подпре с клечка. Така всяко стълбищно осветление  свети постоянно. Естествено не е изключено и самият бутон да е повреден. Това може да се случи и стълбищният автомат.

Ремонт на стълбищно осветление – стълбищно осветление свети постоянно

Най-лошото при такъв тип повреда е амортизацията и повредата на стълбищният автомат за време, които от продължителната работа се поврежда. Стълбищното реле също залепва и изгаря от претоварването. Релето не е изчислено да работи продължително време, без да може да се изключи поради залепналият бутон. Сложността на откриване и диагностика на залепнал бутон по веригата на стълбищно осветление идва от факта, че не всички бутони са в общите части (има такива и в апартаментите). Разбира се и от факта, че дори и да натискате бутона, като той видимо работи то не е гаранция че пластината не е залепнала. Това налага по-трудоемко и скъпо откриване на залепналият бутон. Проверка с помощта на уреди и схеми на стълбищното осветление.  Проверяват се етаж по етаж и бутон по бутон. Проверката за залепнал бутон на стълбищното осветление се извършва от ревизиите. Не с налага влизане по апартаментите.  Работи се по схемата на стълбищното осветление за съответната сграда. След откриването на проблема се извършва подмяна на повреденият бутон.  При липса на достъп се изолира от съответната разклонителна кутия.

Стълбищно осветление схема

Гаматерм ООД извършва откриване и отстраняване на залепнал бутон на стълбищно осветление. При ремонт на стълбищно осветление е редно всички ремонти и сменени части по стълбищното осветление, да се описват на лист залепен на ел таблото, както и гаранциите да се оставят в плик на вратата на таблото. Това го препоръчваме на всички отговорни лица за поддръжката на тяхното стълбищно осветление. Този архив, ще направи следващите профилактики и ремонти на стълбищното ви осветление, доста по-евтини.

Сензорно стълбищно осветление

Поради високите стойности на ремонта на стълбищно осветление с бутони ние съветваме промяната му. Извършваме смяна на стълбищно осветление от бутони към стълбищно осветление с датчици. Обикновено е познато като стълбищно осветление с фотоклетки или сензорно стълбищно осветление. Ние препоръчваме стълбищно лед осветление с лед крушки.