Подмяна на ел табло

Подмяна на ел табло в апартамент

Всички сме виждали ел табло и знаем за какво служи. подмяна ел табло С течение на времето ел таблата се амортизират поради претоварване, окисление на тоководещите части и електрическите кабели, къси съединения и прекомерно завишаване на потреблението предвидено за даденият токов кръг от таблото. След дългогодишна експлоатация се налага подмяна на ел табло в апартамента, къщата, вилата или офиса. Подмяна на ел табло се извършва само от правоспособни електротехници със съответната група за електробезопасност, която дава разрешение за работа с даденото електрическо съоръжение.

Как се сменя ел табло? Смяна на апартаментно ел табло

За да смените електрическото табло се извършват следните последователни работи:

 • спиране на електрическото захранване от ГРТ, където е електромера ви.
 • след спиране на захранването се поставя табела “ не включвай работи се“. Поставянето на такава табела е задължително.
 • следва разкачане на захранващият кабел в апартаментното ел табло. Захранващият кабел обикновено е 2х6 мм2, 2х10 мм2 или 3х10 мм2. Разкачат се всичките жила и оголените части на кабела се изолират с изолираща лента. Желателно е да бележите фазата и нулата (не вярвайте на цветовите комбинации, особено при старо строителство).
 • след разкачане и обезопасяване на захранващият кабел може да работите свободно и безопасно. Започнете с демонтиране и разкачане на всички кабели от предпазителите и от шините (нулева и евентуално заземителна шина). Желателно е фазовите и нулевите проводници отново да се бележат, за да не се обърнат при монтажа им в новото табло. Белязането е в пълна сила при стари ел инсталации, без цветове и разлики в жилата.
 • следва демонтаж на самата кутия от основата.
 • при демонтирана кутия започва подреждане на кабелите в последователност на свързване и поставянето на негорим шлаух. Поставянето на шлауха не е задължително, но е препоръчително.
 • монтаж на новата кутия (за вграждане или за открит монтаж). При монтажа на кутията внимавайте да не я монтирате накриво или да остане отвор от старото табло. Покрийте добре мястото на старото табло.
 • поставете автоматичните предпазители, нулевата шина, заземителната шина и DIN шината за закрепване на автоматичните предпазители.
 • подредете кабелите и ги поставете по гнездата на АП
 • затегнете здраво, проверете и след около 10 минутки пак притегнете. Медта е ковка и подава и втори път. Трябва да няма хлабави електрически връзки.
 • предпазителите се редят от ляво на дясно, като от ляво са главен

Смяна на ел табло цена от 90,00 лв с ДДС.

Всички цени са с ДДС. Такса посещение се добавя към изготвена писмена оферта за диагностика или ремонт. Поради честата промяна на цените на материалите, си запазваме правото на промяна в цените на услугите без предупреждение!