Свързване на газова печка

свързване на газова печка Свързване на газова печка е препоръчително да се извършва от съответните компетентни лица и органи, а имено сертифицирани сервиза за газови ремонти и монтажи. Газ сервиза ви издава документ за свързването и монтажа, с което се потвърждава правилното и безопасно монтиране, като гарантира правилна експлоатацията. Свързване на газова печка се разбира захранването на печката с газ и евентуално електричество при комбинираните печки на ток и газ. За да извършите това свързване са необходими газова бутилка или инсталация на природна газ. Трябват още съответните инструменти и материали за осъществяване на захранването на газовият уред.

Свързване на газова печка

Газовата печка може да работи на газ пропан бутан с бутилка и на метан при наличие на инсталация в сградата. Дюзите за работа на двата вида гориво са различни и това трябва да се вземе предвид при свързването. При свързване на газова печка с газова бутилка е са необходими бутилка, редуцир вентил за ниско налягане, маркуч за газ със съответната дължина и не на последно място скоби. Важно е газовата бутилка да е доставена от лицензиран доставчик на газ, това ви гарантира точно толкова газ, колкото е безопасно. Пълненето на газ по газ станция е опасно и има риск от взривове. Свързването се извършва и се прави проба за изпускане на газ.

Свързване на газова печка на метан

При свързване на газова печка на метан е необходимо да се заменят дюзите със съответният стандарт, да се инсталира гъвкава тръба за газ и евентуално да се монтира щуцер и гарнитура на съответното сечение. Проверява се за изтичане на газ задължително!

Газ Сервиз София предлага монтаж и ремонт на следните видове газови уреди: