Смяна на ел табло

Смяна на ел табло с гаранция, без къртене. Електрическите табла са електроразпределителни елементи във всяка електро инсталация. Всеки професионален електротехник знае, колко е важно ел таблото да е в изправност. Всички електрически табла трябва да бъдат преглеждани поне веднъж в годината от ел техник. При установени нередности, наченки на повреди или открити вече дефектирали електрически части, предпазители, нагорели кабели и други елементи се предприема ремонт на електрическото табло. При по-сериозни повреди или скъпи ремонти се предприема директно подмяната на електрическото табло.

Смяна на ел табло

Смяна на старо ел табло с ново ел табло трябва да се извършва от ел техник с лиценз и степен на електро безопасност. По-важно да се спази поляритета на предпазителите и посоката на тока.

Всяка подмяна трябва да се извършва с точните компоненти, а не с такива близки по стойност. Демонтират се 20 А предпазители-доставят се и се монтират отново 20А предпазители, като се спазват всички технически характеристики. Понякога и профилактичната смяна на табло върши чудесна работа и е гарант за безпроблемна работа на цялата ви ел инсталация и електрически уреди.

Свързване на електрическо табло на апартамент

Ние от Гаматерм ООД извършваме подмяна на табла производството и битови електрически табла, наречени още апартаменти ел табла. Работим по предварително изготвен график с точен ден и час. Нуждаем се само от ключ за главното разпределително табло с електромерите на входа. Доставяме качествени табла и автоматични предпазители от реномирани европейски производители, като издаваме гаранция от 24 месеца.

Смяната на старо ел табло с ново табло се извършва без къртене и разбиване в рамките на 2 часа.

Демонтаж на ел табло без разбиване. Това е много важно за клиента, които няма намерение да ремонтира.  Обикновено това е едно от основните изисквания, да не се кърти и цапа. Това е съвсем разбираемо, като знаем с какво е свързан един ремонт.