Стълбищно осветление с датчици

Плафон за стълбищно осветление с датчикСтълбищно осветление с бутони и стълбищен автомат и стълбищно осветление с датчици са две различни схеми на едно и също осветление. Принципа на този вид стълбищно осветление е съвсем различен. Това позволява икономия на ел енергия и осигурява лукс и комфорт. Осветлението се управлява от датчиците за движение, които имат вградена фотоклетка. Това е  сензор и се включва само там, където е необходимо и за определеното за преминаване време.  Тялото не угасва докато има движение. Важно е да се отбележи, че настройките на осветителните тела са индивидуални и може всеки плафон с датчик да се настройва спрямо нуждите. Технологиите позволяват преработка на стар тип стълбищно осветление със стълбищен автомат в стълбищно осветление с датчици и фотоклетки. Преработката се извършва в рамките на един работен ден, както и монтажа на плафоните с датчиците. Не се кърти, не се променя нищо. Извършва се смяна на плафоните!

Стълбищно осветление с датчици

Новото осветление с датчици се настройва по три параметъра: осветеност, продължителност или време за работа и ъгъл на обхват на клетката. Това позволява да се направят настройки, спрямо нуждите в дадена сграда или помещение. Важното при този тип осветление с плафони с датчици е, че то не угасва като стълбищният автомат през определено време. Винаги свети докато има движение в района на обхвата му. Стълбищно осветление с датчици за движение е евтино за изработка и поддръжка. Разходите за изграждане са минимални, около 50,00 лв на точка.

Предлагаме преработка и подмяна на стълбищно осветление на добри цени с гаранция от 24 месеца. Осигуряваме доставка на материали, демонтаж и монтаж на осветителните тела и датчиците и преработка на електрическата инсталация на стълбищното осветление. Смяната се извършва без къртене и разбиване по стени и тавани.