Ремонт на тоалетни казанчета

Ìîíòàæ; ðåìîíò è íàñòðîéêè íà òîàëåòíè êàçàí÷åòàТоалетните казанчета и смесителните батерии са толкова често използвани, че поправката и ремонт им се налага често. Мехнизмите да пълнене и източване на тоалетното казанче е на механичен принцип в почти 100% от случайте. Обикновенно от честото използване и дългото врме на уплътнителите във вода се деформират съмите уплътнитли и други водещи механични елементи. Когато се повреди нещо от арматурата на тоалетното казнче ремонта е свързан със смяна. Най-често се поврежда пълначката за водата, като започва да пълни постоянно без да може да спре. Друг често срещан проблем е когато се източи казанчето затварящата клапа не иска да се затвори и водата подавана в тоалетното кзанче от пълнещият механизм изтич в тоалетнта. Тоалетно казанче се ремонтира, като цената за ремонт на тоалетното казнче зависи от стоиността на материалите и начина им на смяна.
Извършваме ремонт на казанчета за София по домовете и подсигуряваме доставка на оригинални резервни части. Цена за ремонт на тоалетни казанчета 42 лв с ДДС и без включени материали.

Поради честата промяна на цените на консумативите, си запазваме правото на промяна в цените на услугите без предупреждение!