Апартаментно електрическо табло

апартаментно ел табло
апартаментно ел табло – смяна на ел табло

Всяко апартаментно електрическо табло е основният електрически възел в апартамента, които разпределя електрическата енергия и защитава вашите eелектроуреди и електрическа инсталация. Правилното подвързване и функциониране на електрическото табло гарантират и безопасността му. Местоположението на електрическото е над вратата на апартамента или в страни от нея. Апартаментното табло се захранва с кабел от общото разпределително табло или етажното табло с електромерите на потребителите в зависимост от проекта и конструкцията на сградата. Кабела захранващ електрическото апартаментно табло се посреща от предпазител. Това е така наречен главен предпазител и се разпределя посредством тоководещи шини към другите автоматични предпазители в таблото. Другите АП  от своя страна захранват токовите кръгове в апартамента.

Апартаментно електрическо табло – подмяна без къртене

Електрическите табла за апартамент могат да бъдат за открит монтаж, ел табло за вграждане и ел табло за монтаж на гипсокартон. Електрическите апартамeнтни табла всъщност са кутии с капак и определена защита (IPххх…). В самата кутия се разполага електрическата автоматика, като релета, контактори, защити, автоматични предпазители, тоководещи части и шини, а също и ДТЗ (дефектнотокова защита). ДТЗ е защита по ток и има задача да реагира бързо, като тока на сработване е едва 32 мили ампера. Това е праг напълно безопасен за човека. Затова обикновено такава защита се монтира при токови кръгове, където човек има постоянна работа с ток и вода – в баня и кухня.

 Електрическото табло се закрепя към стената, като всяко табло има начин на монтаж спрямо производителя и предназначението му.  Закрепването при електрическо табло за вграждане, електрическо табло за открит монтаж и електрическо табло за гипсокартон е различно. След монтажа на кутията следва подвързване на електрическото табло, като за целта се спазва стриктно електрическата схема на таблото.

Монтаж на апартаментно електрическо табло

При монтаж на електро апаратурата в таблото трябва да се спазят всички норми и директиви за безопасност. Автоматичните предпазители и ДТЗ имат съответните технически характеристики и не бива да бъдат подценявани, тоест да се монтират по-мощни или по-слаби такива. Не трябва да се разместват токовите кръгове и поляритета му. Важно е също да не се обединяват токови кръгове.

Апартаментното електрическо табло по нищо не се различава от електрическо табло за къща, офис или друго битово помещение. Ние от Гаматерм ООД препоръчваме на всички имащи нужда от преработка на ел табло, преместване на електрическо табло, демонтаж и монтаж на ел табло или смяна на електрическо табло да наемат специалисти и професионални фирми за това. Не преправяйте електрическите табла сами!

Смяна на апартаментно електрическо табло за София на цена 90 лв. с ДДС!

Поради честата промяна на цените на материалите, си запазваме правото на промяна в цените на услугите без предупреждение!