Монтаж на готварска печка

Последователни стъпки при монтаж на готварска печка.

монтаж на готварска печкаГотварската печка е електроуред. Захранващото напрежение при битовите готварски печки е 230 V, променливо, 50 Hz. Като всеки електроуред и тук при монтажа на готварската печка трябва да се спазят правилата за безопасна работа и експлоатация. Освен електрическо обезопасяване на уреда тук трябва да се помисли и за обезопасяване от пожари, някой готварски печки развиват температура от 320-342 градуса по Целзии, което при неправилен монтаж може да причини щети и дори пожар.

Как сеп монтира готварската печка. Монтаж на готварски печки трябва да се извършва единствено от оторизиран сервиз или правоспособен електротехник. При монтаж на готварска печка първо се вземат предвид отстоянията на уреда от околните предметии и интериара.  Прочита се задължително инструкцията за монтаж на уреда за да се запознаем с препоръките на производителя. Всички готварски печки излъчват топлина и те не трябва да са плътно до дървени плоскости и други горими повърхности. Между печката и такива повърхности трябва да има минимум 14 см. и разтоянието от печката до стената да е поне 12 см.

След като определим мястото и дадените отстояния отговарят на правилата за безопасен монтаж следва електрическото поодвързване на уреда. Готварската печка е мощен електрически уред с високо потребление на електроенергия и се захранва от електрически кабел 3х4 мм2, като изискванията за кабела са : да е многожичен, да е негорим и противоударен. Електрическият кабел се свързва посредством твърда връзка, като не е позволено свързване с електрически щепсел и контакт, а още повече електрически удължител.

Електрическият кабел е с три жила, като едното жило е за обезопасяване – заземяване на уреда. При възможност е препоръчително монтаж на ДТЗ на токовият кръг на готварската печка и АП с 25-32 А.

След свързването на електрическият кабел по електрическата схема на печката, тя се поставя на мястото и и се нивелира. Тестава се под напрежение и товар и се проверява за отечки и други нередности.

Цена за монтаж на готварска печка без материали от 47 лв с ДДС.

Предлагаме доставка и монтаж на готварска печка, както и извозване на стари и непотребни готварски печки.

Comments are closed.