Монтаж на готварска печка

Последователни стъпки при монтаж на готварска печка.

монтаж на готварска печкаГотварската печка е електроуред. Захранващото напрежение при битовите готварски печки е 230 V, променливо, 50 Hz. Като всеки електроуред и тук при монтажа на готварската печка трябва да се спазят правилата за безопасна работа и експлоатация. Освен електрическо обезопасяване на уреда тук трябва да се помисли и за обезопасяване от пожари, някой готварски печки развиват температура от 320-342 градуса по Целзий, което при неправилен монтаж може да причини щети и дори пожар.

Монтаж на готварска печка 

Как се монтира готварската печка. Монтаж на готварски печки трябва да се извършва единствено от оторизиран сервиз или правоспособен електротехник. При монтаж на готварска печка първо се вземат предвид отстоянията на уреда от околните предмети и интериора.  Прочита се задължително инструкцията за монтаж на уреда за да се запознаем с препоръките на производителя. Всички готварски печки излъчват топлина и те не трябва да са плътно до дървени плоскости и други горими повърхности. Между печката и такива повърхности трябва да има минимум 14 см. и разстоянието от печката до стената да е поне 12 см.

Свързване на печка към ел. мрежата

След като определим мястото и дадените отстояния отговарят на правилата за безопасен монтаж следва електрическото подвързване на уреда. Готварската печка е мощен електрически уред с високо потребление на електроенергия и се захранва от електрически кабел 3х4 мм2, като изискванията за кабела са : да е многожичен, да е негорим и противоударен. Електрическият кабел се свързва посредством твърда връзка, като не е позволено свързване с електрически щепсел и контакт, а още повече електрически удължител.

Свързване на кабел към готварска печка – схема 

Електрическият кабел е с три жила, като едното жило е за обезопасяване – заземяване на уреда. При възможност е препоръчително монтаж на ДТЗ на токовият кръг на готварската печка и АП с 25-32 А.

След свързването на електрическият кабел по електрическата схема на печката, тя се поставя на мястото и и се нивелира. Тества се под напрежение и товар и се проверява за отечки и други нередности.

Цена за монтаж на готварска печка без материали  47 лв с ДДС.

Предлагаме доставка и монтаж на готварска печка, както и извозване на стари и непотребни готварски печки. Извършваме още ремонт на фурни за вграждане, монтаж на фурни за вграждане, монтаж и ремонт на котлони, аспиратори и бойлери.

Поради честата промяна на цените на материалите, си запазваме правото на промяна в цените на услугите без предупреждение!