Откриване на скрити течове

Откриване на скрити течове София
откриване на скрити течове
Откриване на скрити течове София

Откриване на скрити течове с гаранция !
Гаматерм ООД е водеща компания в сферата на термографията, така наречен безразрушителен метод на контрол. Метода намира широко приложение за диагностика и контрол на системи, уреди и съоръжения. Разполагаме с  нови по рода си термографски камери на световната марка Flir. Тук искаме да отворим една скоба, качеството и съвършенството на камерата сама по себе си ,не е основен фактор за термографската диагостика! 

Разполагаме също така и с няколко термокамери използвани от нашите екипи за  откриване и доказване на скрит теч. Скрит теч на чиста и мръсна вода (вода от водопровод на топла или студена вода, вода от канал или подпочвена и дъждовна вода). Наличието на скрит теч и неговата причина се открива чрез замерване на влагата проникнала през мазилки, стени, плочи, хидроизолации, покриви, плочки на баня и други. Термокамерите са уреди работещи и подчиняващи се на законите на термодинамиката.

Откриване на скрит теч с камера

Използваме термокамера ФЛИР за откриване на различни видове теч, като гарантираме откриването на проблема и предлагаме евентуалното му отстраняване. Много от конкурентите предлагащи термографски анализ на помещения или открити площи, реално не предлагат откриване на причината за теча, а показват на термоснимки (термографски снимки) зоните на влагата, като с това изчерпват термографският анализ и обследване. Най-често го наричат „доклад от термография“ Идеята на такъв термографски анализ е откриване на проблема а не последствията, т.е влажните зони причинени от теча. След откриване на причината за теча се ангажираме с неговото отстраняване, без значение от сложността на задачата. Изготвя се констативен протокол и оферта за нужните ремонтни работи.

Откриване на теч София ….

Предлагаме откриване на теч за град София, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Нова Загора, Котел, Търговище, Средец и други български градове и населени места из цялата страна. 

Търсене на скрити течове / диагностика на скрити течове 

Откриваме следните течове с неясен произход:

Найниската цена за намиране на ВиК теч е 110 лв, като включва термографски анализ на едно помещение. Таксата за посещение на термограф на адрес е 30 лв за Гр.София.

Обявените цени са без ДДС.