Откриване на течове с камера

откриване на течове с камераОткриване на течове с термокамера се приема като стандарт за диагностика на скрити повреди и течове в системите. Скрит теч е най-неприятната повреда и авария, която може да се появи в едно жилище или друг обект. Освен повредата по тръби, канали и други ВиК елементи водата нанася щети и на всичко около мястото на теча, а в повечето случаи за да се отстрани повредата се налага къртене и разбиване. Всичко това не е толкова страшно до момента, в които не се окаже, че теча е скрит.

Скрити течове са почти 90 % от всички течове в сградите. При този тип течове се налага откриване по различни начини от визуалният. Има няколко начина за откриване на течове, като наложил се като най-популярен и точен метод е откриване на течове с камера. Като се казва откриване на теч с камера се визира термокамера, не видео камера или друг вид камера, а термографска камера. Термографската камера е известна и като термокамера или инфрачервена камера. Всички нейни названия са свързани с начина на работата на този тип уред. Термокамерата е апаратура служеща за безразрушителен контрол на обекти, като се е наложила и в откриването на течове.

Откриване на течове с камера

Принципа на работа на термокамерата е доста елементарен и се основава на термодинамиката. Камерата работи с инфрачервените лъчи, които преобразува във видими за човешкото око посредством специална матрица. На самото изображение на дисплея към термокамерата се открояват зони с термични аномалии, които се разчитат от специалист и те показват мястото на повредата. Всичко тва при правилна експлоатация на термовизионната камера.

До тук, така описани нещата изглеждан не много сложни, дори прости, но не е съвсем така. Хората работещи с термокамери и откриващи течове с камери се наричат дефектоскописти или термографи. За да работите правилно с термокамера е необходимо да изкарате специален курс от три нива, да издържите изпит в три нива и да имате минимум три години стаж в областта.  Изискването за започване на обучението  минимум 5 години опит в сферата.

Самите изисквания показват сложността на процеса. Ние предлагаме откриване на скрити течове с камера, както и отстраняване на откритите от нас течове (по желание на клиента). Много хора се интересуват за гаранция при откриване на теч, което е нормално. Ние отговаряме на този въпрос по следният начин:

Термографски анализ на скрити течове

Метода за откриване на теч (инфрачервена термография) е 100% точен, научно и доказан метод за откриване на дефекти в обекти. За да се направят точните замервания и да се покаже с точност мястото на теча е необходимо да се работи с професионални инструменти и още по-важно дефектоскописта, термографа да е професионалист. Професионалист е този термограф, които има сертификат и печат доказващ опита му.

Опитността, качествата и възможностите на всяка фирма или лице работещо в тази сфера се досазват с коректно отношение към клиента и колегите, а не с изтъкване на собствените и оплюване на другите.  На колегите работещи в тази област желаем успех, а на клиентите в нужда да попаднат на правилният термограф!

Цени за откриване на течове с камера.