Смяна на стълбищен автомат

смяна на стълбищен автоматСмяна на стълбищен автомат с гаранция. При стълбищно осветление с реле за време или стълбищен автомат, често се налага смяна на стълбищният автомат. Една от причините за честата повреда на стълбищното реле е ниското качество. Друга основна причина е залепването на бутон и продължителна работа на релето , без да изключва. По-рядко се случва повреда на стълбищният автомат от къси съединения или пълна амортизация.

Смяна на стълбищен автомат цена от 70,00 лв с ДДС

Новите релета за стълбищно осветление има необходимите защити от късо, продължителна работа, залепнал бутон и претоварване, на цените на едно реле със защити варират от от 75 лв до 90 лв, като има и много по-скъпи. При скъпите стълбищни автомати експлоатацията покрива цената и спестява от ремонт и честа смяна. Намират се все още и стълбищни автомати с предпазител от 5А вградено в автомата, които се повреждат сравнително по-малко. Ние предлагаме денонощен сервиз за ремонт и профилактика на стълбищно осветление, като се ангажираме с доставка на необходимите материали и резервни части. При смяната на стълбищният автомат е важно да се спази схемата и да се прозвънят токовите кръгове на схемата на стълбищното осветление.

Все по-често попадаме на свързани неправилно релета поради немарливост и незнание. Всеки стълбищен автомат има схема за свързване към стълбищното осветление и не е задължително буксите да са така, както са били подредени на предходният. Отделно схемите на стълбищните осветления не са еднакви във всички входове. Друг важен момент е проверка на изправността на схемата на стълбищното осветление, преди смяната на стълбищният автомат. Проверява се за късо съединение както веригата на лампите, така и на бутоните, като се замерва и напрежението.

Смяна и ремонт на стълбищни автомати

Смяна на стълбищен автомат и ремонт на стълбищно осветление с гаранция. Стълбищен автомат свети постоянно, моля свържете се с нас!

Всички цени са с ДДС. Такса посещение се добавя към изготвена писмена оферта за диагностика или ремонт. Поради честата промяна на цените на материалите, си запазваме правото на промяна в цените на услугите без предупреждение!