Стълбищно осветление с датчици

Плафон за стълбищно осветление с датчикСтълбищното осветление с бутони и стълбищен автомат и стълбищното осветление с датчици са две различни схеми на едно и също осветление. Принципа на стълбищното осветлени е с датчици и фотоклетки е съвзем различен, като позволява икономия на ел енергия и усигорява лукс и комфорт. Осветлението се управлява от датчиците за движение, които имат вградена фотоклетка (сензор за светлина) и се включва само там, където е необходимо и за определеното за преминаване време, като не угасва докато има движение. Важно е да се отбележи, че настроиките на осветителните тела са индивидуални, и може всеки плафон с датчик да се настройва спрямо нуждите. Технологиите позволяват преработка на стар тип стълбищно осветление с лихт бутони и стълбищен автомат в стълбищно осветление с датчиици и фотоклетки. Преработката се извършва в рамките на един работен ден, както и монтажа на плафоните с датчиците.

Новото осветление с датчици се настройва по три параметъра: осветеност, продължителност или време за работа и ъгъл на обхват на клетката. Това позволява да се направят настройки, спрямо нуждите в дадена сграда или помещение. Важното при този тип осветление с плафони с датчици е, че то не угасва като стълбищният автомат през опредеелено време. Винаги свети докато има движение в ройона на обхвата му.

Предлагаме преработка и подмяна на стълбищно осветление с датчици на добри цени с гаранция от 24 месеца. Осигуряваме доставка на материали, демонтаж и монтаж на осветителните тела и датчиците и преработка на електрическата инсталация на стълбищното осветление. Смяната се извършва без къртене и разбиване по стени и тавани.

Comments are closed.