Теч от тръби

Теч от тръбаСкрит теч от тръби на водопровода се откриват лесно с помощта на термографска апаратура. Тръбите на водопровода са под налягане и се пробиват лесно. Това важи особено при по-стари и вече ръждясали водопроводни тръби.  При тръби под налягане теча може да е едва доловим. Въпреки високото налягане теча не е с еднакъв дебит. Случва се теч от тръби на топла или студена вода  да продължава с години, докато подгизне всичко наоколо. При течовете пръскащи и съскащи, т.е с течове голям дебит откриването е лесно и елементарно. Обаче течовете с малък дебит, които по своему създават влага в материала, създават сериозни трудности при намирането. Проблема с намирането на такъв слаб теч, с малък дебит е сериозен. Въпреки всичко технологията на термокамерите позволява температурно разделяне на материалите.  Водата, влагата и материала в които се е просмукала.   Така се стига до мястото на самият разлив. След локализирането на проблема следва отстраняване и ремонт на тръбата на водопровода.

Откриване на теч от тръби

По-трудни за откриване са течове от тръби за ниско налягане или казано по друг начин, тръби на канализацията. При теч от канал водата се разлива и напоява, всичко, като теча се проявява само при ползване на канала или известно време след това.  При теча водата от канал, водата не е с еднаква температура и това отделно затруднява откриването на теча. При спукани и пробити канали термографията отнема повече време от стандартното откриване на теч, въпреки това цената за откриване на скрит теч, не е по-висока.

Гаматерм открива скрити течове от тръби, теч от сифон и теч от канали за София и страната. Диагностика на скрити течове с камера. Термография на скрит теч.

Цени за откриване на течове.